Vi tycker om små verksamheter med bevisad lönsamhet

Vi tycker om små verksamheter med bevisad lönsamhet

Vi förvärvar svenska, små företag, med en bevisad god lönsamhet, fokus på kundnytta och goda affärsrelationer samt en omsättning på upp till 20 MSEK.

AUKAR INVESTMENT AB

Vi tror att värdet uppstår när människor arbetar med kreativa lösningar – tillsammans

Stabilitet

Vi anser att grundstommen i ett bolag är stabilitet – ett stabilt företag har ofta en beprövad affärsmodell, stabila intäktsströmmar och en stark position på marknaden.

Fokus på styrkor

Det är enklare att ta någonting som fungerar bra och göra det bättre, än att få något som fungerar dåligt att utvecklas bra.

Kunden i centrum

Erbjudandet och interna processer ska fokusera på kunden med dennes problem och utmaningar. Det är kunden som köper produkten – denne behöver stå i centrum.

VILKA ÄR AUKAR INVESTMENT?

Förvärvare med fokus på mindre bolag och lönsamhet

Vi tycker om kvalitativa bolag med skalbara affärsmodeller, goda affärsrelationer och en bevisad lönsamhet. Vi förvärvar mindre bolag, upp till 20 MSEK, och minskar risken med noterade samt onoterade tillgångar.

VÅR VÄGLEDNING

Bolagsutveckling med grundläggande principer

Vi utgår från tydliga principer och en definierad strategi för att framtidssäkra våra investeringar.