Lätt Liv ger konsument ett brett utbud av hjälpmedelsprodukter

Accessory Line International AB har förvärvat Lätt Liv genom en inkråmsöverlåtelse, en bred webbutik inom hjälpmedel som förenklar vardagen för vanliga människor. Genom detta förvärv kan Accessory Line International AB nu erbjuda kunderna ett ännu bredare utbud av högkvalitativa hjälpmedelsprodukter. Detta samgående skapar synergier med andra försäljningskanaler i portföljen och bidrar till att stärka Accessory Line International AB’s position på den Skandinaviska marknaden.

Starka produktgrupper inom hjälpmedel

Lätt Liv har utmärkt sig genom att erbjuda en rad starka produktgrupper som bland annat inkluderar shoppingvagnar, doseringsaskar, grepphjälpmedel och rullstolar. Dessa produkter är noga utvalda för att möta konsumenternas behov och öka deras livskvalitet. Aukar Investment AB, genom Accessory Line International AB,  ser stora möjligheter att utveckla dessa produktgrupper ytterligare genom att integrera dem i sin befintliga verksamhet.

Synergier med befintlig portfölj

Det strategiska förvärvet av Lätt Liv kommer att skapa betydande synergier med Accessory Line International AB’s befintliga portfölj. Genom att kombinera Lätt Liv’s expertis inom hjälpmedel med befintligt nätverk och resurser, kommer verksamheterna tillsammans att kunna erbjuda en ännu mer diversifierad och konkurrenskraftig produktportfölj. Detta steg markerar ett viktigt led i företagets långsiktiga strategi att bredda och stärka sin närvaro på marknaden för hjälpmedel.

För mer information om Lätt Liv, besök lattliv.se.

Categories: Förvärv

av Niklas Dahlros

Dela