Accessory Line International AB erbjuder hörapparatshjälpmedel och tillbehör till slutkonsument

Aukar Investment AB har förvärvat Accessory Line International AB, en ledande aktör inom marknaden för hörapparatshjälpmedel och tillbehör. Accessory Line International AB har etablerat en stark position genom att erbjuda sina produkter direkt till slutkonsumenten speciellt inom den äldre kundgruppen. Bolaget har visat lönsamhet under en längre tid och det är ett resultat av grundarens hårda arbete och engagemang.

Brett sortiment och verksam i hela Norden

Med ett brett sortiment som innefattar allt från hörapparatsbatterier till övriga tillbehör, har Accessory Line International AB etablerat ett nära samarbete med sina leverantörer för att säkerställa hög kvalitet och tillgänglighet för kunderna. Företagets verksamhet sträcker sig över hela Norden, med kontor i Stockholm och Gävle samt lagerlokal i Uppsala. Genom denna geografiska spridning kan företaget effektivt betjäna en bred kundbas.

Flera försäljningskanaler för ett attraktivt erbjudande

Accessory Line International AB använder flera olika försäljningskanaler för att nå ut till sina kunder, vilket inkluderar en etablerad strategi för onlineförsäljning. Med sitt eget varumärke, Accessory Line, har företaget lyckats skapa ett av Nordens mest sålda hörapparatsbatterier. Denna mångsidighet i försäljningskanaler gör att företaget kan erbjuda sina produkter till ett konkurrenskraftigt pris vilket är till stor fördel för konsumenterna.

Categories: Förvärv

av Niklas Dahlros

Dela